Over Vineyard Antwerpen

Onze opdracht

De liefde van God ontvangen en weggeven, zoals Jezus dat deed!

Onze visie

We willen zien wat Jezus ziet (lees Jesaja 61) en Jezus leren kennen, zoals Hij werkelijk is, met al zijn facetten en zijn rijkdom, doorheen ons dagelijks leven. We willen niet wereldvreemd zijn, maar eigentijds. We willen Jezus als koning in ons midden aanbidden, hem vieren met alle respect, ontzag en liefde. We geven plaats aan Gods geest in ons midden, met geloof en verwachting voor werken van de gaven van de geest, profetie en genezing. We geven aandacht en ondersteuning aan de zwakken en mensen in nood En we willen verder kijken dan onze eigen gemeente en de mensen om ons heen op een nieuwe manier kennis laten maken met het Koninkrijk van God.

 visie missie vineyard antwerpen eigentijds kerk vineyard antwerpen