De Kinderstudio

Tijdens de samenkomsten op zondag, is er tijdens de prediking opvang voor alle kinderen die graag samen gaan spelen. We hebben een studio, met speelgoed, en genoeg ruimte om te dansen en springen, zingen en spelen. Er is elke zondag een thema, waarrond we samen praten, bidden, naar een verhaal luisteren of iets mooi knutselen.

de kinderzolder vineyard antwerpen kinderzolder vineyard antwerpen